Ombudsfullmakt

Att vara tullombud innebär att man lämnar en tulldeklaration i en annan persons namn. Man måste då ha en fullmakt från sin kund för att få agera i dennes namn.